Veconia AB är ett bolag som grundades av ägarna med inriktning på projektledning, byggledning, CM och utveckling av fastigheter. Huvudägaren av bolaget är byggbolaget Villabyggen Eriksson i Uppsala AB, som är ett gammalt ”byggmästarföretag” från Uppsala med anor från 60-talet . Vi fokuserar på tillväxtområden i Sverige men är i dagsläget verksamma i Mälardalen.
Veconia och Villabyggen har idag, via hel- och delägda bolag fastigheter och byggrätter i Uppsala, Sigtuna och Märsta.

Vårt sätt att framgångsrikt och med omtanke driva management inom bygg och fastighet grundar sig på personerna som finns i bolaget. Med den samlade byggtekniska och administrativa kompetensen handlar vi genom utvecklade styrsystem och anpassade avtal upp projektens olika komponenter till en helat som blir en och samma produkt. Vi strävar efter driva projekten med färdiga enheter som ger minskad produktion på byggarbetsplatserna. Resultatet blir en kostnadseffektiv och kvalitativ produktion med korta byggtider.