Veconia

 

Veconia AB är ett bolag som grundades av ägarna med inriktning på projektledning, byggledning, CM och utveckling av fastigheter. Huvudägaren av bolaget är byggbolaget Villabyggen Eriksson i Uppsala AB, som är ett gammalt ”byggmästarföretag” från Uppsala med anor från 60-talet . Vi fokuserar på tillväxtområden i Sverige men är i dagsläget verksamma i Mälardalen.
Veconia och Villabyggen har idag, via hel- och delägda bolag fastigheter och byggrätter i Uppsala, Sigtuna och Märsta.

Vårt sätt att framgångsrikt och med omtanke driva management inom bygg och fastighet grundar sig på personerna som finns i bolaget. Med den samlade byggtekniska och administrativa kompetensen handlar vi genom utvecklade styrsystem och anpassade avtal upp projektens olika komponenter till en helat som blir en och samma produkt. Vi strävar efter driva projekten med färdiga enheter som ger minskad produktion på byggarbetsplatserna. Resultatet blir en kostnadseffektiv och kvalitativ produktion med korta byggtider.

Om oss

Vi fokuserar på management inom bygg och fastighet.
Vi erbjuder styrning av byggprojekt i olika lägen och på olika nivåer, genomförande av byggprojekt som Construction Management.
Kärnverksamheten är, och skall vara investering och utveckling i fastigheter genom helt ägande eller delägande.
Vårt kompetensområde sträcker sig från tidiga skeden med utveckling av nya fastigheter till förädling av befintliga.
Vi inriktar oss huvudsakligen på projekt som berör bostäder, samhällsfastigheter, kontor, handel och industri.

 

Projekt/Uppdrag

Utveckling

Utveckling samt byggnation av 8 radhus i Kungsgärdet Uppsala. Projektering och uppförande av 8 st radhus genom Construction Management, 1800 m2 BTA. Beställare Villabyggen Eriksson i Uppsala AB.

Utveckling av bostadsprojekt med 23 Hyresrätter i Steningehöjden Märsta. Förvärv av mark, projektering och uppförande av 1 flerbostadshus i 2 våningar, ca 1600 m2 BTA . Möjlig ”Forward-funding” modell. Beställare Amphora.

Utveckling bostäder i Örbyhus. Vunnen markanvisningstävling. Programhandlingar är under framtagande, bostadsform, etapper, utseende etc.. Byggnadsarea på 3000m² tillåts i Detaljplanen.  

Uppdrag

Byggledning vårdboende, 72 lägenheter i Lillsjö Kungsängen.
Uppdragsgivare Odalen Fastigheter.

Byggledning vårdboende, 72 lägenheter i Staffanstorp.
Uppdragsgivare Odalen Fastigheter.

Byggledning Om & tillbyggnad av Örbyhus skola.
Uppdragsgivare Ramböll.

Produktionsledning/Platsledning hyresrätter Villastaden Gävle
Uppdragsgivare JSB.

Produktionsledning/Platsledning  hotell, 155 rum i Veddesta.
Uppdragsgivare Junior Living.

Projektledning 92 brf-lägenheter i Upplands Väsby.
Uppdragsgivare Junior Living.

Projektledning 377 hyreslägenheter i Råcksta/Norra Ängby
Uppdragsgivare Junior Living.

Projektledning ombyggnation lokaler till bostäder Skandalhuset
Uppsala Akademiförvaltning.
Uppdragsgivare Hedström & Taube.