Vi erbjuder styrning av byggprojekt i olika lägen och på olika nivåer, genomför byggprojekt och då som Construction Management.
Idag har vi bygg och entreprenadverksamhet som huvudsaklig inriktning. Mestadels nyproduktion men vi har även stor erfarenhet av ROT-projekt.
Vi fokuserar i dagsläget på management inom bygg och fastighet.
Kompetensområdet sträcker sig från tidiga skeden med utveckling av nya fastigheter till förädling av befintliga och uppförande av dessa.
Huvudsakliga projekt som vi inriktar oss på är bostäder, samhällsfastigheter, kontor, handel och industri.