Vi fokuserar på management inom bygg och fastighet.
Vi erbjuder styrning av byggprojekt i olika lägen och på olika nivåer, genomförande av byggprojekt som Construction Management.
Kärnverksamheten är, och skall vara investering och utveckling i fastigheter genom helt ägande eller delägande.
Vårt kompetensområde sträcker sig från tidiga skeden med utveckling av nya fastigheter till förädling av befintliga.
Vi inriktar oss huvudsakligen på projekt som berör bostäder, samhällsfastigheter, kontor, handel och industri.