Entreprenad

9 bostadsradhus, uppdelade på tre byggnader i tre plan med takterrass. Husens stomme utförs i trä och fasaderna av liggande träpanel i organowood. Husen ligger i starkt kuperad terräng.  Därför har varje radhus getts en takterrass på 43 m2 samt en tillgänglig balkong i entréplan på 8 m2. Varje radhus har del i en gemensamhetsanläggning med tillgång till en carport och en öppen parkeringsplats. Husen och tillhörande carportar gestaltas med liggande träpanel av typen organowood. Droppbleck, fönsterbleck, smygplåtar, plåtavteckningar, fönster och glaspartier i kulören RAL 7016 antracite grey. Radhusens tak utförs i grafitgrå takpapp och carportarna med sedumtak.
Uppdragsgivare: Vectus AB

 

Österbyskolan:
Entreprenaden omfattar rivning av byggnad F samt nybyggnation av skolbyggnad i två plan ﴾cirka 1200 kvm﴿.
Den nya byggnaden ska anslutas med länkbyggnad mot Österbyskolans byggnad E. I länkbyggnaden placeras nytt teknikrum.
Uppdragsgivare: Östhammars Kommun

Utveckling

Utveckling samt byggnation av 8 radhus i Kungsgärdet Uppsala. Projektering och uppförande av 8 st radhus genom Construction Management, 1800 m2 BTA.
Beställare Villabyggen Eriksson i Uppsala AB. (Färdigställt, se bilder )

Uppdrag

Byggledning Om & tillbyggnad Möbeln i Tierp
Uppdragsgivare Ramböll.

Projektledning ombyggnation lokaler till bostäder Skandalhuset
Uppsala Akademiförvaltning.
Uppdragsgivare Hedström & Taube.

Byggledning stambyte åt Brf. Axel.
Uppdragsgivare: Brf Axel