Utveckling

Utveckling samt byggnation av 8 radhus i Kungsgärdet Uppsala. Projektering och uppförande av 8 st radhus genom Construction Management, 1800 m2 BTA. Beställare Villabyggen Eriksson i Uppsala AB.

Utveckling av bostadsprojekt med 23 Hyresrätter i Steningehöjden Märsta. Förvärv av mark, projektering och uppförande av 1 flerbostadshus i 2 våningar, ca 1600 m2 BTA . Möjlig ”Forward-funding” modell. Beställare Amphora.

Utveckling bostäder i Örbyhus. Vunnen markanvisningstävling. Programhandlingar är under framtagande, bostadsform, etapper, utseende etc.. Byggnadsarea på 3000m² tillåts i Detaljplanen.  

Uppdrag

Projektledning vårdboende, 80 lägenheter i Lillsjö Kungsängen.
Uppdragsgivare Odalen Fastigheter.

Projektledning förskola, 4 avdelningar i Lillsjö Kungsängen
Uppdragsgivare: Odalen Fastigheter

Byggledning Om & tillbyggnad av Örbyhus skola.
Uppdragsgivare Ramböll.

Byggledning Om & tillbyggnad Möbeln i Tierp
Uppdragsgivare Ramböll.

Projektledning ombyggnation lokaler till bostäder Skandalhuset
Uppsala Akademiförvaltning.
Uppdragsgivare Hedström & Taube.