Utveckling

Utveckling samt byggnation av 8 radhus i Kungsgärdet Uppsala. Projektering och uppförande av 8 st radhus genom Construction Management, 1800 m2 BTA. Beställare Villabyggen Eriksson i Uppsala AB. (Färdigställt)

Uppdrag

Projektledning vårdboende, 80 lägenheter i Lillsjö Kungsängen.
Uppdragsgivare Odalen Fastigheter.

Projektledning förskola, 4 avdelningar i Lillsjö Kungsängen
Uppdragsgivare: Odalen Fastigheter

Byggledning Om & tillbyggnad av Örbyhus skola.
Uppdragsgivare Ramböll.

Byggledning Om & tillbyggnad Möbeln i Tierp
Uppdragsgivare Ramböll.

Projektledning ombyggnation lokaler till bostäder Skandalhuset
Uppsala Akademiförvaltning.
Uppdragsgivare Hedström & Taube.